RS-virus & små barn

Mycket att göra för att slippa infektion

RS-virusinfektioner är mycket vanliga. Vissa barn är extra känsliga för följderna om de skulle smittas. Som tur är finns en hel del att göra för att undvika det. Här får du tips om vad du kan göra.

Vissa barn behöver skyddas extra väl

Det gäller små spädbarn, för tidigt födda barn, barn med medfött hjärtfel och barn med lungsjukdomen bronkopulmonell dysplasi. Läs mer

Information om RS-virus på fler språk

Klicka på önskat språk för att hämta en PDF med kort information om RS-virus.
Innehållet är granskat av Eva Berggren Broström, MD, PhD, neonatolog och verksamhetschef vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset i Stockholm. SESYN140426b 2016-02-18