Om rsvirus.se

Rsvirus.se är ett initiativ och en webb­plats som drivs av AbbVie. Webb­platsen har tagits fram för att vi på ett enkelt sätt vill ge tillförlitlig information om RS-virus till nyblivna föräldrar, allmänhet och personal i hälso- och sjukvården.

Källor: lakemedelsverket.se, folkhalsomyndigheten.se

Innehållet under avsnitten om ”Barn vi bör vara extra rädda om” är framtaget av AbbVie i samarbete med:

  • Eva Berggren Broström, MD, PhD, neonatolog och verksamhets­chef vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset i Stockholm.
  • Eva Fernlund, MD, PhD, barn­kardiolog verksam vid Barnhjärt­centrum, Skånes Universitets­sjukhus och Universitets­sjukhuset i Linköping.
  • Ingemar Tessin, MD, PhD, neonatolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Texten om ”Barn med hjärtfel” är faktagranskad av Eva Fernlund och avsnittet om ”Barn med Downs syndrom” är granskad av Ingemar Tessin. Övrig text är granskad av Eva Berggren Broström.

Om du har frågor om webb­platsens innehåll är du välkommen att kontakta oss på AbbVie på:

Telefon: 08-684 446 00
E-post: info@abbvie.se