När ska du söka hjälp?

Det är framför allt barn som är yngre än ett år som riskerar att bli ordentligt sjuka. Då kan du omgående behöva söka vård. Detsamma gäller om ditt barn tillhör en riskgrupp.

I icke akuta lägen kan du dygnet runt ringa sjukvårdsrådgivningen, 1177, för att få råd. Kontakta en barnläkarmottagning eller vårdcentral om barnet är trött och medtaget, har tungt att andas och/eller har hög feber.

Efter stängningstid kontakta närmaste akutmottagning. Ring nödnummer 112 vid akut sjukdom för ambulanstransport.

Ta kontakt med sjukvården om ditt barn visar tecken på:

  • Andningsuppehåll
  • Andningssvårigheter
  • Besvärlig hosta
  • Blekhet
  • Orkar inte äta eller dricka
  • Trötthet eller slöhet
  • Ointresse för omgivningen
  • Hög feber

Vart vänder jag mig?