Information om RS-virus på fler språk

Vår svenska broschyr med information om RS-virusinfektion kan beställas på info@abbvie.se. Den finns också översatt till engelska, arabiska, spanska, dari, tigrinja, somaliska och franska. Klicka på önskat språk nedan för att hämta en PDF-version.

Our Swedish brochure with information about RS-virus can be ordered at info@abbvie.se. It is also available in English, Arabic, Spanish, Dari, Tigrinja, Somali and French. Choose language below to download a PDF version.