Behandla och lindra

Det finns ingen medicin som botar en pågående RS-virusinfektion men du kan göra mycket för att lindra ditt barns symtom.

rs-virus ge vätska

Du kan göra mer än vad du tror

  • Se till att amma ditt barn och/eller ge ordentligt med vätska för att motverka uttorkning. Att ge lite men ofta kan underlätta för barnet. Rikligt med dryck hjälper också till att lösa det sega slemmet – ofta bättre än många av de slemlösande hostmediciner som finns att köpa på apoteket.
  • Höj huvudändan på vagga eller säng för att minska svullnad i slemhinnorna. Kanske kan du låta ditt barn vila i upprätt läge en stund. Ha det gärna svalt i rummet.
  • Ge gärna nässpray med koksaltlösning för att hålla rent i näsan. Avsvällande näsdroppar som används enligt ordination underlättar andningen och gör det lättare då barnet ska amma/äta. Till ett litet barn som inte kan snyta sig själv kan man försiktigt använda en nässug som finns att köpa på apoteket.
  • Om barnet är påverkat av feber, har svårt att sova och visar minskad aptit så kan du ge febernedsättande receptfria läkemedel som paracetamol eller ibuprofen, enligt de doser som rekommenderas. Till små barn kan du välja suppositorier eller flytande form istället för tabletter.
  • Var uppmärksam på tecken som kan tyda på uttorkning eller ökade andningssvårigheter.

 

rs-virus sök vård

Sjukvård - när du själv inte kan göra mer

Om ditt spädbarn får en förkylning som utvecklas med kraftig hosta och andningssvårigheter eller tecken på vätskebrist bör du söka vård på en akutmottagning.

Ibland kan ett barn behöva läggas in för vård på sjukhus på grund av en allvarlig RS-virusinfektion. På sjukhuset får barnet framför allt hjälp med att få bort slem från luftvägarna och att få i sig tillräckligt med vätska och näring. Ofta ges behandling med syrgas, ibland med högflödesgrimma, och ibland ger man luftrörsvidgande läkemedel för att underlätta andningen.

Några barn kan behöva vård på intensivvårdsavdelning och i enstaka fall kan de behöva hjälp att andas med en så kallad CPAP eller en respirator.

 

rs-virus antibiotika

Antibiotika hjälper inte

Antibiotika har ingen effekt mot RS-virus eftersom det bara är verksamt på infektioner som orsakas av bakterier.

Virusfigur