Detta är RS-virus

RS-virus är ett mycket vanligt virus och det sprids lätt. Infektioner orsakade av RS-virus är därför vanligt förekommande, särskilt under vinterhalvåret. För de flesta som infekteras passerar det som en lätt förkylning, men inte för alla. Hos barn under ett år är RS-virus den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion.

 

Vissa barn är extra känsliga och för dem kan en RS-virusinfektion bli riktigt besvärlig. Därför är det viktigt att nyfödda barn, och särskilt de som tillhör någon av riskgrupperna, skyddas från smitta så långt det är möjligt, framför allt under det första levnadsåret.

 

Det finns en hel del att göra för att undvika smitta. Det gäller bara att tänka efter lite före. Här hittar du goda råd om vad du ska tänka på för att undvika smitta. Här finns också information om hur du känner igen en RS-virusinfektion om ditt barn skulle drabbas, och vad du i så fall ska tänka på.

Om ditt barn skulle få svåra symtom med infekterade lungor kan sjukhusvård behövas. Här ser du vad du ska vara uppmärksam på och när det är dags att åka till sjukhus.

 

”RS-virus är en förkortning för respiratoriskt syncytievirus

Detta virus angriper en särskild typ av celler, epitelceller, som finns i våra luftvägar. Resultatet blir att infekterade celler smälter samman och bildar syncytier. Det får luftvägarnas slemhinnor att svullna med riklig slemproduktion som följd.

Spridning

RS-virus är mycket smittsamt. Man kan bli smittad vid fysisk kontakt med någon som är infekterad, till exempel om man tar i hand, pussar eller kramar någon som är infekterad. Virus kan också spridas i luften via små, små vätskedroppar från någon som hostat eller nyst. Eftersom RS-virus kan överleva många timmar på ett klädesplagg, på en använd näsduk eller på hårda ytor som leksaker, böcker eller dörrhandtag, så kan man också bli smittad genom att till exempel låna leksaker av någon som är infekterad. För att bli smittad måste virus komma i kontakt med slemhinnor i ögon, näsa eller mun, vilket det kan göra om man har RS-virus på händerna och gnuggar sig i ögonen, petar i näsan eller stoppar fingrarna i munnen.

Eftersom en RS-virusinfektion kan yttra sig som en vanlig förkylning, vet man kanske inte att det är just RS-virus man är infekterad av. Även om man själv bara är lite snuvig kan man sprida smittan vidare. RS-virus sprids lätt på förskolor och inom familjen. Det är väldigt vanligt att barn blir smittade på förskolan och sedan för virus vidare till yngre syskon hemma. Eftersom det är svårt att helt undvika RS-virus så har de flesta barn redan vid två års ålder haft en eller ett par RS-virusinfektioner.

När är risken störst?

Varje år uppträder RS-virus över hela jorden som epidemier, i vår del av världen framför allt under den kalla årstiden. RS-virus är vanligast i vårt land under höst, vinter och vår, då miljön gynnar virus överlevnad och då vi oftare samlas inomhus i grupper och kan smitta varandra. Säsongen brukar börja kring oktober och pågå till och med april. RS-virussäsongens längd kan dock variera år från år.

Från smitta till sjukdom

Från det att man kommit i kontakt med RS-virus och blivit smittad, tar det tre till sex dygn innan man blir sjuk.

Symtom

Hur märker jag att mitt barn fått en RS-virusinfektion?

Hos små barn börjar en RS-virusinfektion oftast som en vanlig förkylning med snuva och hosta. Barnet kanske är lite tröttare än vanligt och kan ha sämre aptit. Det är inte säkert att barnet har feber. I de flesta fall tillfrisknar barnet som efter en vanlig förkylning utan vidare komplikationer.

Barn som drabbas av en allvarligare infektion får oftast först helt vanliga förkylningsbesvär. Sedan blir hostan mer ansträngd, ofta med segt slem i näsa och luftrör. Barnet kan få det tungt att andas, och det kan märkas i form av snabb andning med pipande eller väsande andningsljud. Ibland kan man se att huden dras in i halsgropen och mellan revbenen när barnet andas in och ut.

Andningssvårigheterna är ofta besvärligare hos spädbarn, jämfört med lite större barn, eftersom deras luftrör är mindre. Det räcker med att slemhinnan i luftrören bara svullnar lite grand för att det ska bli svårare för luften att passera. Barnet kan få minskad ork att äta och dricka eftersom andningsbesvären tar mycket kraft. Man ska därför vara vaksam på tecken på vätske- och näringsbrist.

Om barn under sex månader drabbas av förkylning med kraftig hosta och andningsbesvär, eller visar tecken på nedsatt allmäntillstånd och uttorkning ska man kontakta närmaste akutmottagning.

De allra minsta barnen, särskilt de för tidigt födda, kan drabbas av andningsuppehåll, så kallade apnéer. Detta kräver sjukhusvård omgående.

RS-virus? Eller något annat?

RS-virusinfektioner diagnostiseras genom bedömning av barnets symtom. Tiden på året brukar också tas med i beräkningen. Det går att avgöra om det är en RS-virusinfektion genom att ta prov på slemmet i näsan, och med hjälp av laboratorietester ta reda på om det finns RS-virus i det. Det finns tester som ger svar samma dag och andra tester som tar längre tid.

När ska man åka till doktorn?

Vem drabbas?

Alla. Men alla som smittas av RS-virus blir inte allvarligt sjuka. Vid två års ålder har de flesta barn haft en eller flera RS-virusinfektioner. Då finns det också en liten mängd antikroppar mot virus i blodet. Antikropparna ger dock inte fullt skydd mot RS-virusinfektion i framtiden. Däremot brukar infektionerna i fortsättningen inte bli lika allvarliga som första gången, utan yttra sig som snuva, alltså en övre luftvägsinfektion. Ungefär en fjärdedel av de barn som har sin första RS-virusinfektion får tecken på en nedre luftvägsinfektion med andningsbesvär. För spädbarn kan en RS-virusinfektion bli riktigt besvärlig. För ungefär en till två procent av barnen blir RS-virusinfektionen så allvarlig att de behöver vårdas på sjukhus.

Förlopp

Det tar tre till sex dygn från det att man blivit smittad av RS-virus till det att man får symtom. Det brukar börja som en vanlig förkylning. Efter en eller ett par dagar kan det bildas segt slem i luftvägarna vilket ger kraftig hosta. Barnet kan då få det tungt att andas. Oftast går infektionen över på en till två veckor, men hostan kan dröja sig kvar längre.

När går det över?

Ofta varar en RS-virusinfektion lite längre än en vanlig förkylning. Det kan ta upp till en månad att bli frisk, men för det mesta läker infektionen ut på en till två veckor.

Topp
SESYN140426(1)